Eerste Hulp

Met het diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis bent u in staat op een juiste wijze eerste hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt. EHBO-vereniging Ridderkerk biedt 2 cursussen eerste hulp aan: de basiscursus en de herhalingscursus.

 

Basiscursus eerste hulp

De basiscursus eerste hulp is bedoeld voor volwassenen die nog niet in het bezit zijn van een diploma eerste hulp. In een serie van 12 lessen wordt u voorbereid op het examen eerste hulp van Het Oranje Kruis. De lessen worden gegeven door een instructeur eerste hulp. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden tijdens de lessen LOTUS-slachtoffers ingezet. De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het diploma eerste hulp is 2 jaar geldig en wordt bij gebleken competentie telkens voor 2 jaar verlengd.

Leden die nog niet in het bezit zijn van een EHBO-diploma betalen € 125 contributie per jaar. Het lesboek schaffen zij zelf aan, de benodigde verbanden en oefenmaterialen worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Deelname aan het examen wordt 1x door de vereniging aangeboden, voor een eventuele herkansing worden de werkelijke kosten doorberekend. Een eventueel herexamen wordt mogelijk bij een andere vereniging afgenomen.

 

Herhalingscursus eerste hulp

De herhalingscursus eerste hulp is bedoeld voor volwassenen die in het bezit zijn van een diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis. Doel van deze cursus is het op peil houden van hetgeen dat is geleerd tijdens de basiscursus eerste hulp en het aanbrengen van verdieping. De herhalingscursus wordt gegeven door een deskundige instructeur die tevens beoordeelt of de cursist aan de door Het Oranje Kruis gestelde eisen van competentie voldoet. Bij gebleken competentie wordt het diploma telkens voor 2 jaar verlengd.

Leden die in het bezit zijn van een EHBO-diploma betalen € 42,50 contributie per jaar. Eventueel benodigd studiemateriaal schaffen zij zelf aan, de benodigde verbanden en oefenmaterialen worden door de vereniging ter beschikking gesteld.

 

Meer informatie en aanmelden

De basiscursus eerste hulp is van start gegaan op 20 september 2022. Inschrijven voor deze cursus is helaas niet meer mogelijk. Bij voldoende belangstelling start de volgende basiscursus eerste hulp medio 2023. Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Het al dan niet doorgaan van de cursus wordt bepaald op basis van het aantal definitieve inschrijvingen dat één week voorafgaand aan de geplande startdatum is ontvangen.

Inschrijven voor de herhalingscursus kan gedurende het gehele jaar door het opsturen van een ingevuld inschrijfformulier. Let op! Deelname aan de herhalingscursus eerste hulp is slechts mogelijk als u in het bezit bent van een geldig diploma eerste hulp én u tot aan het moment van overschrijven naar EHBO-vereniging Ridderkerk voldoende (bij)scholing heeft gevolgd.

Informatie

Astrid Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk