Eerste Hulp

Met het diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis bent u in staat op een juiste wijze eerste hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt. EHBO-vereniging Ridderkerk biedt 2 cursussen eerste hulp aan: de basiscursus en de herhalingscursus.

 

Basiscursus eerste hulp

De basiscursus eerste hulp is bedoeld voor volwassenen die nog niet in het bezit zijn van een diploma eerste hulp. In een serie van 8 lessen wordt u voorbereid op het examen eerste hulp van Het Oranje Kruis. De lessen worden gegeven door een instructeur eerste hulp. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden tijdens de lessen LOTUS-slachtoffers ingezet. De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het diploma eerste hulp is 2 jaar geldig en wordt bij gebleken competentie telkens voor 2 jaar verlengd.

 

Herhalingscursus eerste hulp

De herhalingscursus eerste hulp is bedoeld voor volwassenen die in het bezit zijn van een diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis. Doel van deze cursus is het op peil houden van hetgeen dat is geleerd tijdens de basiscursus eerste hulp en het aanbrengen van verdieping. De herhalingscursus wordt gegeven door een deskundige instructeur die tevens beoordeelt of de cursist aan de door Het Oranje Kruis gestelde eisen van competentie voldoet. Bij gebleken competentie wordt het diploma telkens voor 2 jaar verlengd.

 

Meer informatie en aanmelden

Bij voldoende belangstelling start de basiscursus eerste hulp in het voorjaar van 2021. Het al dan niet doorgaan van de cursus wordt bepaald op basis van het aantal definitieve inschrijvingen dat twee weken voorafgaand aan de geplande startdatum is ontvangen en de dan geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Inschrijven voor de herhalingscursus kan gedurende het gehele jaar door het opsturen van een ingevuld inschrijfformulier. Desgewenst kunt u een scan van het ingevulde inschrijfformulier in pdf mailen.

Informatie

Astrid Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk