Eerste hulp aan kinderen

De cursus eerste hulp aan kinderen is bedoeld voor volwassenen die willen weten hoe zij eerste hulp moeten verlenen aan kinderen. Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerste hulpverlening. Na het afronden van deze cursus ontvangt u de aantekening eerste hulp aan kinderen op uw diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis. Als u niet in het bezit bent van een diploma eerste hulp, ontvangt u een certificaat van Het Oranje Kruis. EHBO-vereniging Ridderkerk biedt 2 cursussen eerste hulp aan kinderen aan: de basiscursus en de herhalingscursus.

 

Basiscursus eerste hulp aan kinderen

De basiscursus eerste hulp aan kinderen is bedoeld voor volwassenen die nog niet in het bezit zijn van een diploma eerste hulp aan kinderen. In een serie van 4 lessen wordt u voorbereid op het examen eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis. De lessen worden gegeven door een instructeur eerste hulp. De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het certificaat eerste hulp aan kinderen is 2 jaar geldig en wordt bij gebleken competentie telkens voor 2 jaar verlengd.

 

Herhalingscursus eerste hulp aan kinderen

De herhalingscursus eerste hulp aan kinderen is bedoeld voor volwassenen die in het bezit zijn van een certificaat eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis. Doel van deze cursus is het op peil houden van hetgeen dat is geleerd tijdens de basiscursus eerste hulp aan kinderen en het aanbrengen van verdieping. De herhalingscursus wordt gegeven door een deskundige instructeur die tevens beoordeelt of de cursist aan de door Het Oranje Kruis gestelde eisen van competentie voldoet. Bij gebleken competentie wordt het diploma telkens voor 2 jaar verlengd.

 

Meer informatie en aanmelden

Bij voldoende belangstelling start de cursus eerste hulp aan kinderen in maart 2019. De (voorlopige) cursusdata staan vermeld in het rooster dat u hiernaast kunt downloaden. Het al dan niet doorgaan van de cursus wordt bepaald op basis van het aantal definitieve inschrijvingen dat twee weken voorafgaand aan de geplande startdatum is ontvangen.

Het volgen van een herhalingsles Eerste Hulp aan Kinderen is mogelijk dinsdag 29 januari 2019 en dinsdag 9 april 2019. Op 29 januari 2019 volgt u uw herhaling samen met de cursisten van de reguliere cursus Eerste Hulp. Op 9 april 2019 volgt u uw herhaling tijdens de examentraining van de cursisten van de basiscursus Eerste Hulp aan Kinderen. De kosten voor deelname aan de herhalingsles bedragen € 20, inclusief verlenging (indien van toepassing). Let op! Het verlengen van een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen is slechts mogelijk als u ieder cursusjaar ten minste 1 herhalingsles heeft gevolgd. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Stefan Oudijn.

Informatie

Stefan Oudijn
Tel. 0180-850733
Stuur een e-mail

Evenementen

Wijnand Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk