Bestuur en werkgroepen

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de algemene vergadering vastgestelde beleid. De dagelijkse leiding is in handen van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Op dit moment bestaat het bestuur van de vereniging uit de volgende personen.

 

Voorzitter Leo Gielbert
Secretaris Stefan Oudijn
Penningmeester Anja Velthove
Algemeen lid Cor van Pelt
Algemeen lid - vacant -

 

Instructeursteam

Het instructeursteam heeft de vakinhoudelijke leiding binnen de vereniging. Binnen de kaders die door het Oranje Kruis worden gesteld, bepaalt het instructeursteam de inhoud van de cursussen. Daarnaast hebben zij een adviserende rol richting het bestuur.

 

Instructeur Ton Dorchain
LOTUS Henk Betist
LOTUS Annie Wols
LOTUS Eddy Hubregtse
LOTUS Anneke Zellmann
LOTUS Tineke van den Heuvel

 

Commissies en werkgroepen

Een aantal activiteiten zijn belegd bij een werkgroep. Momenteel kent de vereniging een tweetal werkgroepen.

 

Evenementen Wijnand Punt
Materiaalbeheer Cor van Pelt

 

Informatie

Stefan Oudijn
Tel. 0180-850733
Stuur een e-mail

Evenementen

Wijnand Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk