Bestuur en werkgroepen

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de algemene vergadering vastgestelde beleid. De dagelijkse leiding is in handen van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Op dit moment bestaat het bestuur van de vereniging uit de volgende personen.

 

Voorzitter Stefan Oudijn
Secretaris Astrid Punt
Penningmeester Tineke Dorchain
Algemeen lid Cor van Pelt
Algemeen lid - vacant -

 

Instructeursteam

Het instructeursteam heeft de vakinhoudelijke leiding binnen de vereniging. Binnen de kaders die door het Oranje Kruis worden gesteld, bepaalt het instructeursteam de inhoud van de cursussen. Daarnaast hebben zij een adviserende rol richting het bestuur.

 

Instructeur Ton Dorchain
Instructeur Esther Stuij
LOTUS Henk Betist
LOTUS Bert Remmelts
LOTUS Eddy Hubregtse
LOTUS Anneke Zellmann

 

Commissies en werkgroepen

Een aantal activiteiten zijn belegd bij een werkgroep. Momenteel kent de vereniging een tweetal werkgroepen.

 

Evenementen Wijnand Punt
Materiaalbeheer Cor van Pelt

Informatie

Astrid Punt
Tel. 06-19629841
Stuur een e-mail

Postadres

EHBO-vereniging Ridderkerk
Postbus 2030
2980 CA Ridderkerk

Locatie

Basisschool 'de Klimop'
Mr. Treubstraat 3
2982 VN Ridderkerk