Cursussen

Image

Eerste hulp aan kinderen

De cursus eerste hulp aan kinderen is bedoeld voor volwassenen die willen weten hoe zij eerste hulp moeten verlenen aan kinderen. Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerste hulpverlening. Na het afronden van deze cursus ontvangt u de aantekening eerste hulp aan kinderen op uw diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis. Als u niet in het bezit bent van een diploma eerste hulp, ontvangt u een certificaat van Het Oranje Kruis. EHBO-vereniging Ridderkerk biedt 2 cursussen eerste hulp aan kinderen aan: de basiscursus en de herhalingscursus.

Basiscursus

De basiscursus eerste hulp aan kinderen is bedoeld voor volwassenen die nog niet in het bezit zijn van een certificaat eerste hulp aan kinderen. In een serie van 3 lessen wordt u voorbereid op het examen eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis. De lessen worden gegeven door een instructeur eerste hulp. De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het certificaat eerste hulp aan kinderen is 2 jaar geldig en wordt bij gebleken competentie met 2 jaar verlengd.

Deelname aan de basiscursus eerste hulp aan kinderen kost € 80. Het lesboek schaft u zelf aan, de benodigde verbanden en oefenmaterialen worden door de EHBO-vereniging ter beschikking gesteld.

Herhalingscursus

De herhalingscursus eerste hulp aan kinderen is bedoeld voor volwassenen die in het bezit zijn van een certificaat eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis. Doel van deze cursus is het op peil houden van hetgeen dat is geleerd tijdens de basiscursus eerste hulp aan kinderen en het aanbrengen van verdieping. De herhalingscursus wordt gegeven door een deskundige instructeur die tevens beoordeelt of de cursist aan de door Het Oranje Kruis gestelde eisen van competentie voldoet. Bij gebleken competentie wordt het diploma met 2 jaar verlengd.

Deelname aan de herhalingscursus kost € 25 per keer. Eventueel benodigd studiemateriaal schaft u zelf aan, de benodigde verbanden en oefenmaterialen worden door de vereniging ter beschikking gesteld.

Image