Eerste hulp tijdens corona

Eerste hulp tijdens corona

Het geven van goede en veilige eerste hulp is momenteel anders dan normaal. Daarom heeft Het Oranje Kruis het boekje ‘Eerste Hulp tijdens een pandemie’ uitgegeven. In zijn algemeenheid geldt dat de anderhalvemeterregel van kracht blijft. Dit betekent dat het slachtoffer in eerste instantie op afstand beoordeeld wordt. Voor de daadwerkelijk eerste hulp is dus de vanzelfsprekendheid om iemand te benaderen veranderd. Kun je wachten op een ambulance of is het verantwoord iemand instructie geven? Zo nee, dan verleen je eerste hulp, tenzij je jezelf daarbij in gevaar brengt.