Ledenvergadering

Ledenvergadering

Op dinsdag 1 oktober is het nieuwe EHBO-seizoen van start gegaan door het houden van de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur de plannen gepresenteerd voor het komende seizoen. Met een op handen zijnde versterking van het instructeursteam, verwacht het bestuur het aantal cursussen weer terug te kunnen brengen naar het oude niveau. Concreet betekent dit, dat in 2019-2020 weer een cursus reanimeren én een cursus eerste hulp aan kinderen kan worden gegeven.

Vorig jaar heeft Astrid Punt kenbaar gemaakt dat zij bereid is om zitting te nemen in het bestuur. Door de leden is zij benoemd in de rol van secretaris. Vanuit die hoedanigheid zal zij komend jaar de rol van contactpersoon op zich nemen en zorg dragen voor de coördinatie van de cursussen. De voorzittershamer is door Leo Gielbert overgedragen aan Stefan Oudijn, die zich in het komend jaar meer op de algehele beleidsvoering zal richten. Als algemeen bestuurslid blijft Leo nog wel betrokken bij de vereniging en zal hij zich richten op de bedrijfsdagen.