Ledenvergadering

Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 17 november 2020. Omdat fysiek contact nog steeds zoveel mogelijk beperkt moet worden, wordt de vergadering online gehouden. Voor alle activiteiten van de vereniging geldt dat de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Een concrete vertaling daarvan is te vinden in het COVID-19 protocol van de vereniging. Dit protocol is gebaseerd op het Brancheprotocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens covid-19 pandemie.

Lessen

Hoewel het binnen de geldende wet- en regelgeving in theorie mogelijk is om de lessen met enkele aanpassingen door te laten gaan vindt het bestuur het, mede gezien de recente aanscherpingen van de maatregelen, niet passend om meerdere (niet strikt noodzakelijke) bijeenkomsten te houden. Het is niet duidelijk hoe lang de maatregelen gelden en in welke vorm dat zal zijn. Er is daarom in overleg met de instructeur besloten om een les te ontwikkelen waarbij de belangrijkste handelingen worden herhaald. Het bijwonen van deze les geeft voldoende basis om het diploma te kunnen verlengen.

Evenementen

Voor wat betreft de inzet van vrijwilligers bij evenementen wordt per evenement beoordeeld of het mogelijk is om bijstand te verlenen. Het antwoord op de vraag of vrijwilligers worden ingezet is afhankelijk van de tijdens het evenement geldende regelgeving en de door de organisator van het evenement getroffen maatregelen.