Ledenvergadering

Ledenvergadering

Op 2 november jl. is de algemene ledenvergadering houden. Tijdens deze vergadering is stil gestaan bij het overlijden van erelid Paul Gielbert. Met ruim 56 jaar lidmaatschap was Paul het langst zittende lid van de vereniging. Als secretaris heeft hij zich enorm ingezet voor de vereniging en daarmee op een belangrijke wijze bijgedragen aan wat de EHBO-vereniging nu is.

Nu de coronamaatregelen langzaamaan worden losgelaten, kunnen de cursussen weer op de reguliere wijze worden gegeven. Voor het komende seizoen staan dan ook een basis- en herhalingscursus eerste hulp op het programma. Ook ligt het in de bedoeling om meerdere reanimatielessen te verzorgen, dit met het oog op het opleiden van extra burgerhulpverleners in de gemeente Ridderkerk.