Herhalingscursus eerste hulp

De herhalingscursus eerste hulp gaat van start op dinsdag 5 november 2019. Deze cursus is bedoeld voor mensen die in het bezit zijn van een diploma eerste hulp en dit diploma geldig...

Reanimatiecursus

Bij voldoende belangstelling start op 5 november 2019 een basiscursus reanimeren. Tijdens deze cursus leren de cursisten in 2 avonden hoe zij moeten reanimeren, zowel met als zonder AED.

Ledenvergadering

Op dinsdag 1 oktober is het nieuwe EHBO-seizoen van start gegaan door het houden van de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur de plannen...

Geslaagd!

Aan de basiscursus eerste hulp hebben dit jaar 12 cursisten deelgenomen. Allen mochten op 12 juli jl. het diploma eerste hulp in ontvangst nemen. Allen van harte gefeliciteerd!

Kerstgroet

Het bestuur en de vrijwilligers van EHBO-vereniging Ridderkerk wensen u prettige kerstdagen en een veilig 2019!