Over ons

Image

De vereniging

EHBO-vereniging Ridderkerk wil dat meer burgers in staat zijn om goede eerste hulp te verlenen. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze doelstelling wordt bepaald door de leden. Daartoe komen zij jaarlijks bijeen tijdens de algemene vergadering. Uit haar midden kiest de algemene vergadering een bestuur.

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de algemene vergadering vastgestelde beleid. De dagelijkse leiding is in handen van het dagelijks bestuur, dat wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

Het door het bestuur benoemde instructeursteam heeft de vakinhoudelijke leiding binnen de vereniging. Binnen de kaders die door het Oranje Kruis worden gesteld, bepaalt het instructeursteam de inhoud van de cursussen.

Bestuur

VoorzitterStefan Oudijn
SecretarisTon Dorchain
PenningmeesterTineke Dorchain
Algemeen lidCor van Pelt
Algemeen lid- vacant -

Instructeursteam

InstructeurTon Dorchain
LOTUS
Bert Remmelts
LOTUSEddy Hubregtse
LOTUSAnneke Zellmann
Image