Privacy

Privacy

EHBO-vereniging Ridderkerk hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, vrijwilligers en relaties. Persoonsgegevens die aan EHBO-vereniging Ridderkerk ter beschikking zijn gesteld worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. EHBO-vereniging Ridderkerk verwerkt persoonsgegevens en wil betrokkenen hierover graag duidelijk en transparant informeren. Dit doet zij door middel van een privacyverklaring, welke hier te downloaden is.