Cursussen

Image

Eerste hulp

Met het diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis bent u in staat op een juiste wijze eerste hulp te verlenen. Op uw werk, op straat, maar ook thuis. U leert bijvoorbeeld wat u moet doen als iemand zich in zijn vinger snijdt, zich bij het uitstappen uit de bus verstapt of in de rij bij de kassa in elkaar zakt. EHBO-vereniging Ridderkerk biedt 2 cursussen eerste hulp aan: de basiscursus en de herhalingscursus.

Basiscursus

De basiscursus eerste hulp is bedoeld voor volwassenen die nog niet in het bezit zijn van een diploma eerste hulp. In een serie van 8 lessen wordt u voorbereid op het examen eerste hulp van Het Oranje Kruis. De lessen worden gegeven door een instructeur eerste hulp. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden tijdens de lessen LOTUS-slachtoffers ingezet. De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het diploma eerste hulp is 2 jaar geldig en wordt bij gebleken competentie voor 2 jaar verlengd.

Leden die nog niet in het bezit zijn van een EHBO-diploma betalen € 140 contributie per jaar. Het lesboek schaffen zij zelf aan, de benodigde verbanden en oefenmaterialen, alsmede één examenpoging worden door de vereniging bekostigd.

Herhalingscursus

De herhalingscursus eerste hulp is bedoeld voor volwassenen die in het bezit zijn van een diploma eerste hulp van Het Oranje Kruis. Doel van deze cursus is het op peil houden van hetgeen dat is geleerd tijdens de basiscursus eerste hulp en het aanbrengen van verdieping. De herhalingscursus wordt gegeven door een deskundige instructeur die tevens beoordeelt of de cursist aan de door Het Oranje Kruis gestelde eisen van competentie voldoet. Bij gebleken competentie wordt het diploma voor 2 jaar verlengd.

Leden die in het bezit zijn van een EHBO-diploma betalen € 42,50 contributie per jaar. Eventueel benodigd studiemateriaal schaffen zij zelf aan, de benodigde verbanden en oefenmaterialen worden door de vereniging ter beschikking gesteld.

Image