Ledenvergadering

Ledenvergadering

Het nieuwe cursusjaar is vandaag met het houden van de algemene ledenvergadering officieel van start gegaan. Tijdens deze vergadering is teruggeblikt op het vorige cursusjaar en heeft het bestuur de plannen gepresenteerd voor het komende seizoen. De vergadering eindigde met de feestelijke huldiging van twee jubilarissen.

Met plezier stelt het bestuur vast dat vorig jaar maar liefst 103 inwoners van Ridderkerk hebben deelgenomen aan een reanimatiecursus. Daarnaast volgden 8 nieuwe leden de basiscursus eerste hulp. Ridderkerk is daardoor een groot aantal (burger)hulpverleners rijker! Om zoveel mogelijk Ridderkerkers de kans te bieden goed eerste hulp te verlenen, staan voor verenigingsjaar 2023-2024 meerdere cursussen op de planning. Het cursusaanbod varieert van een korte reanimatietraining tot de volledige opleiding tot het diploma eerste hulp.

Aan het eind van de vergadering zijn de jubilarissen gehuldigd. Lenie is maar liefst 50 jaar lid. Al die jaren is zij nauw betrokken geweest bij de activiteiten van de vereniging en heeft zij zich meerdere jaren ingezet als vrijwillig bestuurslid. Felicitaties waren er ook voor Tineke, die 25 jaar lid is. Uit handen van de voorzitter ontvingen beide dames een attentie ter herinnering aan dit bijzondere moment.