Volg een reanimatiecursus!

Volg een reanimatiecursus!

Elke dag krijgen meer dan 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. Leer ook hoe u kunt helpen en volg een reanimatiecursus!

Tijdens de reanimatiecursus oefent u op een reanimatiepop hoe u goede borstcompressies geeft en op welke wijze u iemand zo effectief mogelijk kan beademen. Daarnaast trainen we u in het gebruik van de AED. Voor de kosten hoeft u het niet te laten: inwoners van Ridderkerk nemen gratis deel, mits zij zich na het volgen van de cursus aanmelden als burgerhulpverlener. Belangstellenden van buiten de gemeente betalen slechts € 25. Schrijf u hier in!